Miljö och kvalité

Miljö

Miljöaspekter präglar hela vårt arbete, enligt vår miljöpolicy ska vi minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård. Ekostäd har upprättat, dokumenterat och implementerat ett miljöledningssystem enligt ISO- standarden 14001 2004. Detta innebär bla. att vi betraktar miljöaspekterna när vi väljer våra leverantörer av städutrustning. Vi strävar efter att kontinuerligt minska användningen av kem. Endast miljö alt. svanenmärkta produkter används i den dagliga städningen och vi använder i största möjliga mån refill och koncentrat.

Kvalité 

ör att säkerställa en så hög kvalitét som möljigt har Ekostäd vidtagit några åtgärder som bla innefattar nogrant utformade arbetsinstruktioner, täta arbetsledarmöten, arbetsplatsträffar samt driftsmöten med kund ect. Vi utför regelbundet kvalitetskontroller för att säkerställa en alltjämnt hög standard. I varje förråd finns en städobjektspärm med arbetsinstruktioner, kopia av utförda kvalitetskontroller, varudeklarationer för kem, kontaktinfo mm. Denna pärm är naturligtvis även tillgänglig för kunden.​