Företaget

Ekostäds företagsfilosofi bygger på noggrannhet, förtroende, personligt ansvar och nära kontakt med kunderna

Av erfarenhet vet vi att korta beslutsvägar leder till en enkel och rak kommunikation mellan alla inblandade parter.

Vår styrka är den flexibla servicen som innebär att vi anpassar oss efter Er önskemål. För att bibehålla vår höga service- och kvalitetsnivå genomför vi regelbundna kvalitetsuppföljningar. Ekostäd tllämpar ISO 9001 och ISO 14001 i kvalitets och miljöarbetet. 

Vi är är medlemmar i Almega serviceentreprenörerna & Svenskt Näringsliv. 

Ekostäd i Sverige AB innehar F-skattsedel samt moms & arbetsgivareg. 

Ifall olyckan skulle vara framme i samband med städning så är vi ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar. 

Vi arbetar även med kvalitetsgaranti som innebär att finns det synpunkter, så åtgärdas dessa inom 48 timmar.